Noutăți

O casă este un univers în sine. Este istorie, este viață.

Cum ai putea să nu le dai posibilitatea oamenilor să se bucure de vechile minunății arhitecturale? Cu atât mai puțin să le lași să se piardă în uitare? Noi readucem trecutul la zi, în fiecare zi.Reabilitarea, recondiționarea și reamenajarea unei construcții este o adevărată operă de aducere la suprafață a comorilor arhitecturale date pe nedrept uitării. În acest fel strălucirea de altădată este repusă în valoare.

Proiecte în dezvoltare

Anunț: RASUB CONSTRUCT S.R.L. anunță începerea procedurii competitive de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect furnizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru proiectul “Implementarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru Rasub Construct S.R.L.”  finanțat prin Granturile Norvegiene 2014 – 2021, Programul” Energy Programme în România”; Aria de interes: Energie regenerabilă, Tipul achiziției: furnizare produse; Obiectul achiziției: achiziție sistem panouri fotovoltaice.

Durata proiectului: 12 luni (decembrie 2022 – decembrie 2023)

Rezultate așteptate:
– Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 50 tone CO2 echivalent / an
– Energie electrică produsă din alte surse regenerabile: 164 MWh/an

Partener de proiect: CENTEC NORGE AS

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui grad de independență energetică prin propriul sistem fotovoltaic.

Titlu: Implementarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru Rasub Construct S.R.L.

Proiectul” Implementarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru Rasub Construct S.R.L.” contribuie la asigurarea unui grad de independență energetică prin implementarea propriului sistem fotovoltaic, reducerea emisiile prin economisirea a 50 de tone de CO2 anual. Partenerul nostru de proiect este Centec Norge AS, o companie norvegiană. Centec va oferi ajutor și asistență pentru achiziții ecologice.

Finantator de proiect: Mecanismul Financiar SEE și Norvegia 2014-2021, Programul “Energy Programme in Romania”, Domeniul de interes: Energie regenerabilă.

Valoare totala: 231.380 EURO
Durata proiectului: 12 luni (decembrie 2022-decembrie 2023)
Rezultate așteptate:
– Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 50 tone CO2 echivalent/an
– Energie electrică produsă din alte surse regenerabile: 164 MWh/an
 
Pentru mai multe detalii despre program accesați aici sau
Titlu: Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in cadrul societatii Rasub Construct SRL RASUB CONSTRUCT S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in cadrul societatii Rasub Construct SRL“ Cod SMIS 139307.

Colaborări de succes

Titlu: Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea și valorificarea Ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgoviște – AVIZ MC2019

Titlu: Consolidare, restaurare și punere în valoare – Muzeul Vrancei, ”Tribunalul Județean”

Titlu: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani

Titlu: Consolidare, reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii Palatul Administrativ al județului Dolj, monument istoric de interes național

Titlu: Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in cadrul societatii Rasub Construct SRL

RASUB CONSTRUCT S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in cadrul societatii Rasub Construct SRL“ Cod SMIS 139307.

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.04.2020 – 31.12.2022, perioada de implementare fiind de 33 de luni, cu o valoare totală de 7.512.848,54 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.477.638,93 lei, din care 3.805.993,14 lei din FEDR si 671.645,79 lei din valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Contract de finantare Nr. 6979 / 01.07.2021.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Rasub Construct SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul CAEN 1623 – „Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii” prin crearea unei noi unitati de productie.

Logo Rasub

Fără trecut nu avem viitor!

Refacem trecutul și îl redăm în toată splendoarea lui!